Vispārīgie nosacījumi

Vispārīgie nosacījumi
Vispārīgie nosacījumi attiecas uz klientu, kas izmanto SIA Hansatrade tīmekļa vietni, ko pārvalda SIA Hansatrade, Reģ. Nr. 40003729540, veicot produktu pasūtīšanu.
SIA Hansatrade ir reģistrēts Uzņēmumu reģistrā un ir PVN maksātājs: PVN reģ.Nr. LV40003729540.
SIA Hansatrade ir tiesības grozīt un papildināt šos nosacījumus un cenrādi. Grozījumi noteikumos un cenrādī tiek paziņoti tīmekļa vietnē www.hansatrade.lv, un tie stājas spēkā pēc attiecīgā grozījuma vai papildinājuma publicēšanas.
Produktu, pakalpojumu cenas un pieejamība var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma, un ņemot to vērā, klients ir tiesīgs atcelt pasūtījumu.
SIA Hansatrade patur tiesības atcelt pasūtījumu, ja tīmekļa vietnē norādītā produkta cena ir neatbilstoša cilvēku kļūdas vai tehniskās sistēmas kļūdas dēļ.
Informācija par produktiem tiek regulāri pārskatīta un atjaunināta, tāpēc dati var būt atjaunināti kopš klienta pēdējā apmeklējuma SIA Hansatrade tīmekļa vietnē.
Produktu attēliem ir ilustratīva nozīme.
Dati par produktu var būt neprecīzi, ja ražotāji ir snieguši nepilnīgu informāciju.
Šajā gadījumā SIA Hansatrade neuzņemas atbildību par tīmekļa vietnē norādīto datu precizitāti. Mēs iesakām pārbaudīt produkta informāciju, sazinoties ar SIA Hansatrade pa T. +371 67522133, +371 26347371 vai rakstot uz E: hansatrade@inbox.lv.
Vispārīgie noteikumi attiecas uz visiem produktiem, kas pasūtīti SIA Hansatrade tīmekļa vietnē.


Iepirkuma grozs, Pasūtījums, Pasūtījuma forma un Piegāde
Izvēlētā Groza saturu var mainīt, t.i. pievienot vai noņemt nevajadzīgās preces, mainīt to daudzumu.
Pirms pasūtījuma veikšanas aicinām iepazīties ar SIA Hanstrade Vispārīgajiem nosacījumiem un apstiprināt tos. Nepieciešams aizpildīt kontaktinformāciju un izvēlēties Piegādes veidu. Noslēgumā - apstipriniet pasūtījumu!
Pasūtījuma forma tiek nosūtīta SIA Hansatrade. SIA Hansatrade veic pasūtījuma apstrādi un sazinās ar klientu pēc iespējas tuvākā laikā, lai informētu par preču pieejamību un pasūtījuma aptuveno izpildes (piegādes) laiku.
Fiziskām un juridiskām personām norēķini par pasūtījumu tiek noformēti saskaņā ar priekšapmaksas rēķinu. Mācību iestādēm iespējama apmaksa gan saskaņā ar priekšapmaksas rēķinu, gan saskaņā ar pavadzīmi pēc preču saņemšanas.

Produktu piegāde
Pasūtījumiem līdz 100 EUR, piegādes maksa ar kurjeru 5,00 EUR. Pasūtījumam virs 100 EUR nodrošinām bezmaksas piegādi. Omniva pakalpojuma cena saskaņā ar cenrādi.
Aicinām pasūtījumus izņemt pašiem mūsu birojā Ogres ielā 5-1, Rīgā, iepriekš pabrīdinot par aptuveno ierašanās laiku zvanot pa T. + 371 67522133 vai rakstot uz E. hansatrade@inbox.lv.

Pasūtījuma atcelšana un preces atgriešana
Ja prece, kas iegādāta caur SIA Hansatrade tīmekļa vietni www.hansatrade.lv, kāda iemesla dēļ nav piemērota klientam vai ir konstatēts defekts, klientam ir tiesības pieprasīt preces nomaiņu vai atgriezt preci pārdevējam (SIA Hansatrade).
14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc preces atgriešanas klientam atmaksāsim summu, kas samaksāta par atpakaļ nogādāto preci.

Īstenojot atteikuma tiesības, atdodamajai precei jābūt oriģinālajā iesaiņojumā (var būt atvērts, bet nebojāts) un kopā ar
pirkumu apliecinoša dokumenta kopiju. Ja atdotā prece ir sabojāta, SIA Hansatrade ir tiesības iesniegt pretenzijas klientam par preces vērtības samazināšanos ne vēlāk kā 30 (trīsdemit) dienas pēc preces atgriešanas.

Garantijas nosacījumi
Garantija ir spēkā, ja klients (pircējs vai lietotājs) var uzrādīt pirkuma apliecinošu dokumentu (pavadzīme vai kvīts).
Garantija nav spēkā attiecībā uz bojājumiem, kas radušies klienta vainas dēļ:
- nepareizas/
neatbilstošas preces lietošanas un apkopes dēļ, t.i. prece nav lietota tai paredzētiem mērķiem;
- neatbilstošu preces uzglabāšanas apstākļu dēļ, t.i. straujas temperatūras izmaiņas, mitruma, putekļu u.c. ārēju faktoru dēļ;
- mehānisku un tīši (ļaunprātīgi) izraisītu iekārtu bojājumu dēļ, t.i. triecienu/kritienu pēdas, lauztas detaļas, skrāpējumi;
-
dabiska elementu nolietojuma gadījumos, piem. baterijas/akumulatori;
- ir veikta patvaļīga iekārtas demontāža/montāža kā rezultātā radies bojājums;
- produkta sērijas numurs vai uzlīme ir sabojāta/noņemta;
- bojājums nepareizas preces transportēšanas dēļ.
Lai noteiktu atbildību par preces bojājumu/defektu, SIA Hansatrade balstās uz ražotāja pilnvarotas personas kompetenci. Ja pārbaudes rezultātā bojājumu/defektu radījuši iepriekš uzskaitītie iemesli, klients preci varēs labot par maksu.
Par garantijas gadījumu, lūdzu informēt SIA Hanstrade pa T. +371 67522133 un/vai rakstīt pieteikumu uz e-pastu hansatrade@inbox.lv, norādot preces iegādes datumu, preces defektu, kā arī pievienojot pirkuma apliecinošu dokumentu kopiju.

Atbildība/Pušu saistības
SIA Hansatrade ir atbildīgs pret klientu, un klients ir atbildīgs pret SIA Hansatrade par zaudējumiem, ko otrai pusei nodarījuši šo noteikumu un prasību neievērošana Latvijas Republikas likumdošanas noteiktajos aktos. Ja pušu saistību (vai kādas tās daļas) izpildi padara neiespējamu nepārvarama vara, puse nav atbildīga par saistību nepildīšanu, kamēr saistību izpilde nav kļuvusi par iespējamu.

Citi noteikumi un nosacījumi
Visa personiskā informācija, kas iegūta veicot pasūtījumus SIA Hansatrade tīmekļa vietnē - Pasūtījumu vidē, tiks uzskatīta par konfidenciālu informāciju.
Jautājumus, kas nav minēti šajos noteikumos, reglamentē Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti. Visi strīdi starp klientu un SIA Hansatrade par preču pasūtīšanu un iegādi tīmekļa vietnē - Pasūtījumu vidē tiks risināti sarunu ceļā. Ja neizdodas panākt vienošanos, patērētāju strīdus ārpustiesas kārtībā izšķir Patērētāju ārpustiesas strīdu risināšanas komisija, kas atrodas Brīvības ielā 55, Rīgā, LV-1010, Latvijā.