Privātuma politika

SIA Hansatrade ir apņēmies aizsargāt savu klientu un lietotāju privātumu.
Visa personiskā informācija, kas iegūta veicot pasūtījumus SIA Hansatrade tīmekļa vietnē www.hansatrade.lv - Pasūtījumu vidē, tiks uzskatīta par konfidenciālu informāciju. Klienta personas dati tiek aizsargāti saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

SIA Hansatrade, Reģ.nr. 40003729540 ir tīmekļa vietnes - Pasūtījuma vides pārzinis. SIA Hansatrade saglabā klienta datus, lai varētu veikt pasūtījumu izpildi. Klienta dati var tikt saglabāti arī pēc pasūtījuma izpildes, lai tiktu nodrošināta SIA Hansatrade un klienta līgumisko un juridisko tiesību aizsardzība.

SIA Hansatrade kontaktinformācija:
Juridiskā un faktiskā adrese. Ogres iela 5 -1 , Rīga, LV -1019
T. +371 26347371, +371 67522133
E. hansatrade@inbox.lv

Visas domstarpības un strīdi starp lietotāju un SIA Hansatrade tiek risināti pārrunu ceļā un Latvijas Republikas tiesā.

Strādājot www.hansatrade.lv tīmekļa vietnē, jūs esat izlasījis un akceptējis šos noteikumus un nosacījumus. SIA Hansatrade patur tiesības vajadzības gadījumā mainīt šos Privātuma politikas noteikumus. Vietnes apmeklētāja pienākums ir patstāvīgi pārbaudīt Vietnes saturu, lai iepazītos ar noteikumu izmaiņām.